10 sposobów na zdrowe cielęta - kopalko.pl - sklep dla hodowców

Zakażenia dróg oddechowych to, obok biegunek, najczęściej występujący problem zdrowotny w odchowie cieląt. Każdy hodowca wie, że leczenie cieląt jest kosztowne i trudne. Infekcje dróg oddechowych cieląt mają negatywny wpływ na całe stado. Kosztują czas i pieniądze, więc lepiej im zapobiegać niż leczyć.

Oto kilka wskazówek od doświadczonych hodowców bydła mlecznego, jak skutecznie zapobiegać chorobom płuc u cieląt.

Wybraliśmy dziesięć najistotniejszych zaleceń, którymi chcemy się z wami podzielić.  

Warunki utrzymania zwierząt

Warunki bytowe mają ogromny wpływ na zdrowotność stada. Należy więc zwrócić szczególną uwagę na sposób w jaki utrzymywane są cielęta, aby zapobiegać chorobom płuc.

1. Upewnij się, że cielęta maja wystarczającą ilość słomy. Używaj tylko słomy czystej i suchej. Regularnie czyść kojce. Dzięki temu unikniesz przegrzewania się słomy i występowania dużych wahań temperatury.

2. Zadbaj, aby kojce były właściwej wielkości. Upewnij się, że w kojcu jest osłonięty obszar, w którym cielęta mogą leżeć. Na przykład stwórz „sufit”, umieszczając bele słomy na belkach, które są następnie instalowane na ścianach działowych kojca. Zrób rodzaj „chaty”, która zapobiegnie ochładzaniu się cieląt oraz opadaniu zimnego powietrza z góry.

3. Nie umieszczaj cieląt w różnym wieku w jednym kojcu. Maksymalna dopuszczalna różnica wieku cieląt wynosi dwa tygodnie. Naturalna odporność młodych zwierząt jest wciąż słabo rozwinięta, więc starsze zwierzęta mogą rozprzestrzeniać choroby.

Zapobieganie przeciągom

Największe zagrożenie dla zdrowia twoich cieląt stanowią przeciągi w cielętniku.

4. Za pomocą siatki przeciwwiatrowej stwórz dużą osłonę kojców dla cieląt. Zrób rodzaj igloo, które zapobiega przeciągom w zagrodzie.

5. Unikaj gwałtownej wentylacji! Regularnie testuj przepływ powietrza za pomocą dymu. Jeśli ruch powietrza jest zbyt duży, zainstaluj siatkę przeciwwiatrową.

Wskazówki dotyczące temperatury

Młode zwierzęta potrzebują ciepła. Dlatego tak ważne jest, aby cielęta utrzymywać w odpowiedniej temperaturze.

6. Połóż ręcznik przykryty kocem na grzbiecie mokrego nowo narodzonego cielęcia. Po godzinie wilgotny ręcznik można łatwo wyjąć, a cielę będzie suche pod suchym kocem. W ten sposób utrzymuj cielę w cieple przez pierwsze dwa tygodnie.

7. Gdy temperatura jest wysoka, to można ogolić grzbiet starszych cieląt. Pomaga to zapobiegać poceniu się.

8. Unikaj zbyt niskiej temperatury w oborze. Uważnie obserwuj cielęta, a w razie wątpliwości nigdy nie myśl „zaczekam i zobaczę”! Natychmiast sprawdź temperaturę cielęcia, a gdy to konieczne- podejmij odpowiednie środki!

Żywienie cieląt

Właściwe żywienie wpływa na wzrost odporności na choroby.

9. Upewnij się, że po urodzeniu cielę dostanie odpowiednią ilość siary. Powinno otrzymać co najmniej 3 do 4 litrów dobrej jakości siary w ciągu godziny po porodzie. Dobra siara zawiera co najmniej 60 g immunoglobulin/ litr.

10. Zasadą w pojeniu cieląt siarą jest: dużo, szybko, często i świeżo.

Po okresie pojenia siarą, czyli w 3 dniu życia, można rozpocząć podawanie cielętom dobrej jakości preparatów mlekozastępczych.

W naszej ofercie znajduje się preparat mlekozastępczy dla cieląt Kalvolac, który jest zalecany do intensywnego odchowu cieląt zaraz po siarze, tj. od 3 dnia do 9 tygodnia życia. Kalvolac to mleko dla cieląt bez GMO.

Mleko Kalvolac zawiera 60% oleju palmowego i 40% oleju kokosowego. Właściwa proporcja olejów gwarantuje lepszą strawność tłuszczów i mniejsze ryzyko wystąpienia biegunki pokarmowej u cieląt.

Więcej na temat znaczenia jakości tłuszczów w mleku dla cieląt można znaleźć w naszym poprzednim artykule tutaj.

Informacje na temat odchowu cieląt z wykorzystaniem preparatów mlekozastępczych oraz mleka pełnego można znaleźć tutaj.

Więcej szczegółów na temat preparatu mlekozastępczego dla cieląt Kalvolac na stronie sklepu.

Zobacz naszą pełną ofertę preparatów mlekozastępczych dla cieląt. 

* W artykule wykorzystano materiały firmy FrieslandCampina Nutrifeed.

Brak produktów w koszyku