Beztlenowce u świń - kopalko.pl - sklep dla hodowców

Hodowcy trzody chlewnej coraz częściej zmagają się z problemem chorób świń wywołanych przez beztlenowce. W tym artykule chcielibyśmy omówić ten temat i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego beztlenowce u świń są tak groźne i jak zapobiegać chorobom, które wywołują?

Beztlenowce u trzody chlewnej

Coraz częściej słyszy się diagnozę, że upadki lub choroby świń wywołały beztlenowce. Zapalenie jelit, które powoduje biegunki, upadki prosiąt ssących i warchlaków oraz nagła śmierć tuczników i loch, mogą być spowodowane przez bakterie beztlenowe Clostridium. Bakterie te powszechnie występują w środowisku: w wodzie, ściekach, glebie oraz jako naturalny składnik flory jelitowej ludzi i zwierząt.

Choroby wywoływane przez beztlenowce

Drobnoustroje z rodzaju Clostridium wywołują groźne choroby świń. Szkodliwe są nie same bakterie, ale toksyny przez nie wytwarzane.  

Choroby powodowane przez Clostridium zależą od rodzaju bakterii, która je wywołuje.

Clostridium perfringens

Typ C – Wywołuje martwicze zapalenia jelit prosiąt noworodków. Choroba stwierdzana jest u ok. 3 dniowych prosiąt, które zakażają się od loch. Może wystąpić u prosiąt już 12 godzin po urodzeniu i obejmować wszystkie prosięta w miocie. Śmiertelność noworodków może dochodzić do 50%. Objawy ostrej postaci choroby to biegunka, często krwawa, osłabienie i niereagowanie na bodźce. Śmierć następuje, gdy prosięta mają 12- 36 godzin. Prosięta często są przygniatane przez lochę. Choroba może występować również w postaci podostrej. Wówczas śmierć prosiąt następuje w wieku 5- 7 dni.   

Typ A –  Zapalenie jelit prosiąt ssących. Choroba wywołana przez toksyny Clostridium perfringens typu A występuje w Polsce najczęściej. Objawy pojawiają się 48- 72 godzin po porodzie. Pierwszym symptomem choroby są wymioty, a kilka godzin później pojawia się biegunka. Kał jest żółty i lekko kleisty. Objawy choroby mogą utrzymywać się przez 21- 23 dni. W tym czasie u dużego odsetka prosiąt dochodzi do wyniszczenia organizmu. Śmiertelność wynosi od 5- 20%. Objawy choroby obserwuje się również u warchlaków, tj. biegunki ze znaczną ilością śluzu w kale.    

Clostridium difficile

Zapalenie jelit prosiąt ssących i warchlaków. Biegunka związana z długotrwałym podawaniem antybiotyków, które zaburzają florę jelitową. Bakterie jelitowe, które pierwotnie nie są chorobotwórcze, zaczynają się intensywnie namnażać, a wytwarzana toksyna powoduje biegunki. Występuje u prosiąt 1- 7 dniowych oraz starszych, w tym warchlaków. Może spowodować do 15% upadków. Niekiedy biegunka nie ujawnia się, ale proces chorobowy trwa, powodując zmniejszenie przyrostów.

Clostridium novyi

Nagła śmierć tuczników i loch. Do padnięć tuczników oraz loch dochodzi bez zauważalnych wstępnych objawów chorobowych. Brzuchy padłych świń są widocznie wzdęte. Śmierć wywołuje toksyna alfa produkowana przez bakterie Clostridium novyi. Upadki najczęściej występują w chłodnych miesiącach, tj w okresie jesieni, zimy i wiosny, bo rozwojowi choroby sprzyjają duże wahania temperatur.  Śmierć zwierząt zazwyczaj następuje w nocy. Lochy często padają 2-  5 dni po porodzie. Rozwój choroby jest związany z gromadzeniem przetrwalników w wątrobie. W sprzyjających warunkach następuje szybki rozwój bakterii i wytwarzanie śmiertelnych toksyn. Powodem może być stres oraz zaburzenia poporodowe, np. zapalenia gruczołu mlekowego u loch.

Jak zapobiegać chorobom wywołanym przez beztlenowce

Profilaktyka jest najlepszą metodą na ograniczanie występowania beztlenowców u świń. Oto najważniejsze zasady, które należy stosować:

1. Ograniczenie podawania antybiotyków zaburzających mikroflorę jelitową. Stosowanie antybiotyków musi być rozsądnie ograniczane, aby zapobiegać rozwojowi Clostridium difficile, które powoduje biegunki.

2. Dbałość o warunki środowiskowe i dobrostan zwierząt. Zakażeniom sprzyja zbyt duże zagęszczenie świń i niewydolna wentylacja. Tuczniki powinny mieć zagwarantowany swobodny dostęp do karmy. Należy dbać o właściwą temperaturę w kojcach porodowych oraz czystość. Wykonywanie dezynfekcji bezpośrednio po porodzie (dezynfekcja sucha pomieszczeń). Utrzymywanie w czystości podłoża na którym przebywają prosięta. Ważnym elementem profilaktyki ogólnej jest unikanie utrzymywania loch karmiących na ściółce ze słomy.

3. Ważne jest, aby natychmiast usuwać padłe świnie w celu ograniczenia zanieczyszczenia środowiska przetrwalnikami Clostridium.

4. W przypadku utrzymywania tuczników na głębokiej ściółce, zaleca się usuwanie obornika przynajmniej raz w miesiącu.

5. Zapobieganie podawania lochom pasz zanieczyszczonych mykotoksynami. Korzystne jest stosowanie zakwaszaczy oraz preparatów eliminujących mykotoksyny w paszach.

6. Dbałość o system do zadawania wody w chlewni. Beztlenowce mogą silnie zasiedlać takie instalacje. Dlatego ważne jest, aby czyścić system dostarczania wody. Latem instalacja powinna być przepłukiwana raz na dwa tygodnie, a zimą raz na tydzień.

7. Zaleca się weryfikację składu mieszanki paszowej pod kątem występowania ciemnych śrut- rzepakowej i słonecznikowej. W niektórych krajach w ogóle nie stosuje się tych surowców w żywieniu świń. Nie należy stosować ciemnych śrut w paszach dla prosiąt oraz w żywieniu warchlaków. Mieszanki paszowe dla loch karmiących nie powinny zawierać pasz rzepakowych. Nawet niewielki ich dodatek może się przyczynić do ujawnienia się zapalenia jelit wywołanego przez Clostridium perfringens typu A.

8. Właściwy poziom włókna w paszy – przyspiesza to pasaż treści jelit, co ogranicza rozwój szkodliwych drobnoustrojów. Nie dopuszczać do zaparć u loch – zaparcia okołoporodowe pogłębiają problem zakażeń Clostridium perfringens typu A. To właśnie wtedy lochy stają się rezerwuarem toksynotwórczych bakterii dla prosiąt.

9. W profilaktyce ogólnej zakażeń beztlenowcami należy dbać o przewód pokarmowy zwierząt. Doskonałe efekty przynosi stosowanie średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (MCFA), które wykazują działanie antybakteryjne. Dzięki temu są doskonałą alternatywą dla antybiotyków paszowych oraz zastępują tlenek cynku w paszy.

Oferta antybakteryjnych dodatków paszowych 

W naszej ofercie jest dodatek paszowy dla świń Aloapur.

Aloapur stosowany jest w profilaktyce chorób wywołanych bakteriami beztlenowymi (Clostridium) oraz streptokokozy u świń.

Jest naturalnym, bezpiecznym i skutecznym składnikiem pasz dla zwierząt gospodarskich. Aloapur poprawia zdrowie jelit zwierząt. Skutecznie hamuje rozwój bakterii Gram dodatnich, tj. Clostridium perfringens, Staphylococcus, Streptococcus suis. Można go stosować w mieszankach i premiksach paszowych.

Aloapur może stanowić efektywne uzupełnienie kuracji antybiotykowej.

Korzyści stosowania Aloapur

  • Skutecznie ogranicza rozwój beztlenowców u świń (Clostridium).
  • Zwiększa odporności na zakażenia streptokokozą. (zapalenie opon mózgowych, zapalenie stawów).
  • Obniża śmiertelność zwierząt.
  • Zwiększa wydajność- przyrosty i wykorzystanie paszy.
  • Nie wywołuje odporności na antybiotyki.
  • Pozwala na zmniejszenie kosztów weterynaryjnych.

Aloapur zawiera laktynian, czyli estrowe połączenie kwasu mlekowego oraz średniołańcuchowym kwasem tłuszczowym (kwas laurynowy C12 i mirystynowy C14).

Preparat ma bardzo dobre właściwości fizyczne, tj. jest przesypowy, nie zbryla się i ma neutralny zapach.

Aloapur jest skuteczny w środowisku o zróżnicowanym pH.

Zalecana dawkowanie: 2,0 kg Aloapur / tonę paszy pełnoporcjowej.

Stosowanie Aloapur w paszach dla loch i prosiąt to większe bezpieczeństwo i najtańsza profilaktyka!

Poznaj więcej szczegółów na temat dodatku do pasz Aloapur.

Zobacz również naszą pełną ofertę produktów dla trzody chlewnej.

Brak produktów w koszyku