Prawidłowe żywienie cieląt - kopalko.pl - sklep dla hodowców

Prawidłowe żywienie cieląt

W poprzednim artykule opisywaliśmy, jak prawidłowo odpajać cielęta. Przedstawiliśmy kilka praktycznych informacji dotyczących pojenia siarą oraz stosowania preparatów mlekozastępczych w odchowie cieląt (cały artykuł można znaleźć tutaj). W tym artykule chcielibyśmy zaprezentować kolejne porady doświadczonych hodowców bydła, dzięki którym łatwiej można wykorzystać potencjał wzrostu młodych zwierząt. Prawidłowe żywienie cieląt jest jednym z głównych czynników, który może doprowadzić do uzyskania zdrowego i silnego stada krów mlecznych. Poniżej prezentujemy 3 sposoby na zapobieganie wzdęciom oraz biegunkom pokarmowym u cieląt. Omówimy również zasady prawidłowego żywienia cieląt, które pozwalają na uniknięcie spowolnienia wzrostu po odsadzeniu.

1. Właściwa temperatura mleka – używaj termometru

W odchowie cieląt powszechnie wykorzystuje się preparaty mlekozastępcze. Ma to uzasadnienie ekonomiczne. Ważne jest, aby stosować właściwą technikę przygotowania oraz podawania pójła. Preparat mlekozastępczy powinien być rozpuszczony w wodzie zgodnie z zaleceniem producenta. Należy pamiętać o właściwej koncentracji oraz temperaturze. Szczegółowy sposób przygotowania mleka podany jest na opakowaniu, ale zazwyczaj zaleca się rozpuszczenie 150 g proszku w 1 litrze wody o temperaturze 50-55 stopni. Bardzo istotne jest, aby temperatura wody, w której rozpuszczamy proszek, nie przekraczała 55 stopni. Wyższa temperatura może powodować proces denaturacji, czyli niszczenia białka mleka.
Temperatura gotowego pójła podawanego cielętom powinna wynosić 40 stopni. Zaleca się używanie termometru do sprawdzania rzeczywistej temperatury podawanego cielętom mleka. Często zapominamy, że mleko może bardzo szybko wystygnąć w czasie pomiędzy przygotowaniem, a rzeczywistym karmieniem. 

2. Prawidłowa technika odpajania cieląt

Mleko podawane cielętom powinno mieć właściwą koncentrację oraz prawidłową temperaturę. Należy również zadbać, aby w takcie pojenia cielę przyjmowało właściwą pozycję, wyciągając charakterystycznie szyję. W trakcie ssania u cieląt powstaje odruch rynienkowy. Dzięki temu zamyka się dojście do żwacza, a mleko trafia bezpośrednio do ostatniej komory żołądka. Trzeba pamiętać, że cielęta piją mleko matki stosunkowo wolno, wkładając w proces ssania pewien wysiłek. Z tego powodu zaleca się stosowanie właściwych smoczków do pojenia cieląt. Dobrym testem sprawdzającym jakość smoczka jest ucisk dwoma palcami. Jeśli po naciśnięciu smoczka wypływa mleko to znaczy, że nie jest on odpowiedni dla cielęcia. Dobry smoczek musi dawać gwarancję, że cielęta piją powoli, wydzielając przy tym dużo śliny. Zbyt szybkie picie może prowadzić do przedostania się pójła do układu oddechowego i prowadzić do zachłystowego zapalenia płuc. Prawidłowo, tj. wolno pojone cielęta, zaspokajają również potrzebę ssania. Dzięki temu zapobiegamy zjawisku obsysania, czyli wzajemnemu wylizywaniu się cieląt.
Jeśli choć dwa z opisanych warunków prawidłowego odpajania nie będą spełnione, to w trakcie karmienia mleko może przelać się w rynience przełykowej i przedostać się do żwacza. W rezultacie mleko w żwaczu może powodować tworzenie się gazu na skutek fermentacji laktozy. Nieprawidłowa technika odpajania cieląt może doprowadzić do wystąpienia biegunki pokarmowej.

3. Stymulacja spożycia koncentratów i paszy objętościowej

Ważnym momentem w życiu cieląt jest odsadzenie. Jak zawsze, gdy zmieniamy sposób żywienia, istnieje ryzyko spowolnienia wzrostu młodych zwierząt. Dlatego ważne jest, aby właściwie przygotować zwierzęta do zmiany diety. Podczas okresu pojenia mlekiem, cielęta powinny nauczyć się pobierać koncentraty i pasze objętościowe. Dzięki temu stymulujemy szybki rozwój żwacza i zapobiegniemy spowolnieniu wzrostu po odsadzeniu. Tak więc już od pierwszego tygodnia życia należy podawać koncentrat dla cieląt. Dobry koncentrat jest w pełni dostosowany do potrzeb cielęcia. Powinien zawierać dodatki wspomagające zdrowie jelit, ponieważ żwacz u cieląt nie jest jeszcze w pełni rozwinięty. Ponadto, od drugiego dnia po urodzeniu, cielęta muszą mieć stały dostęp do czystej wody pitnej. Podczas odsadzania powinno się stopniowo zmniejszać ilość podawanego mleka. Mniejsze spożycie mleka cielę skompensuje większym spożyciem koncentratu i paszy objętościowej. W ten sposób cielę będzie nadal przyrastało na wadze, płynnie przechodząc do następnej fazy odchowu. W naszej ofercie znajduje się preparat mlekozastępczy dla cieląt Kalvolac, który jest zalecany do intensywnego odchowu cieląt zaraz po siarze, tj. od 3 dnia do 9 tygodnia życia. Kalvolac jest mlekiem dla cieląt wolnym od GMO. 
Mleko dla cieląt Kalvolac jest produkowane z najlepszych surowców mlecznych, łatwo przyswajalnego białka serwatki słodkiej oraz suszonych rozpyłowo tłuszczów. Do produkcji mleka Kalvolac stosuje się najlepsze oleje roślinne w odpowiedniej proporcji, tj. 60% oleju palmowego i 40% oleju kokosowego, co gwarantuje lepszą strawność tłuszczów i mniejsze ryzyko wystąpienia biegunki pokarmowej u cieląt.

Mleko dla cieląt Kalvolac zawiera łatwo przyswajalną słodką serwatkę. Serwatka w mleku dla cieląt stymuluje pobieranie paszy treściwej, co wpływa korzystnie na rozwój żwacza.

Preparat mlekozastępczy Kalvolac został opracowany przy współpracy z najlepszymi hodowcami!

Więcej informacji o mleku dla cieląt Kalvolac można znaleźć na stronie sklepu tutaj.

Zobacz naszą pełną ofertę preparatów mlekozastępczych dla cieląt tutaj.

Zobacz krótki film z instrukcją przygotowania preparatu mlekozastępczego Kalvolac.

Brak produktów w koszyku