Kryptosporydioza u cieląt - kopalko.pl - sklep dla hodowców

Kryptosporydioza u cieląt

Kryptosporydioza cieląt to choroba wywoływana przez mikroorganizm Cryptosporidium parvum. Jest to jednokomórkowy pierwotniak, który odpowiada za ok. 60% przypadków biegunek u cieląt. Objawy kryptosporydiozy pojawiają się nagle u młodych cieląt w wieku 5- 15 dni. Cielęta maja wodnistą, żółtozieloną biegunkę, a w kale pojawia się krew i śluz.

Kryptosporydioza u cieląt jest bardzo niebezpieczna, bo może powodować upadki ok. 25% chorych zwierząt. Cielęta, które mają objawy kryptosporydiozy są osowiałe, apatyczne i tracą na wadze. Inwazja pasożyta może trwać ok. 14- 20 dni. Pierwotniak, który wywołuje kryptosporydiozę powoduje uszkodzenie nabłonka jelitowego, co może powodować atrofię kosmków jelitowych oraz podatność na wtórne infekcje wirusowe i bakteryjne.

Zaleca się przeprowadzenie badania kału cieląt podejrzewanych o kryptosporydiozę. Takie badanie można wykonać w laboratorium lub za pomocą szybkich testów terenowych.

Jaja Cryptosporidium parvum znajdują się w osłonkach zwanych oocystami (zdjęcie), które chronią je przed działaniem antybiotyków. Jaja są wydalane przez chore cielęta i przedostają się do obornika będąc źródłem kolejnych zakażeń.

Leczenie biegunek u cieląt

Biegunki wywołane przez Cryptosporidium są bardzo niebezpieczne, osłabiają organizm lub powodują upadki cieląt. Jak zawsze leczenie biegunek kosztuje, a sytuacja się komplikuje, gdy aplikowane są preparaty bez wcześniejszego rozpoznania rodzaju patogenu.

Dlatego ważne jest, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się kryptosporydiozy poprzez utrzymywanie higieny w pomieszczeniach inwentarskich, stosowanie dezynfekcji oraz utrzymywanie cieląt w pojedynczych kojcach do 3 tygodnia życia. Duże znaczenie ma również higiena personelu obsługującego cielęta. Kryptosporydioza jest bowiem pasożytem kosmopolitycznym, a zarażenia występują u wielu gatunków zwierząt oraz u ludzi.

Leczenie farmakologiczne nie jest w pełni skuteczne, dlatego najlepiej zapobiegać rozprzestrzenianiu się patogenu. Wykazano, że najbardziej korzystne jest wczesne leczenie w okresie pierwszych 24 do 48 godzin po urodzeniu. W przypadku, gdy stwierdza się występowanie kryptosporydiozy, lekarz weterynarii może zalecić zapobiegawcze podawanie leku nowo narodzonym cielętom.

Leczenie kryptosporydiozy jest długotrwałe i wymaga dużych nakładów pacy, bo lek podaje się doustnie. Leczenie jest utrudnione w przypadku słabych cieląt z biegunką trwającą ponad 24 godziny.

Budowanie odporności u cieląt

Dlatego tak ważna jest profilaktyka, tj. przestrzeganie zasad higieny w odchowie cieląt, częste usuwanie obornika oraz dokładna dezynfekcja sprzętu i odzieży.

Ponadto, kluczowym czynnikiem w zapobieganiu występowania kryptosporydiozy u cieląt jest zapewnienie zwierzętom wysokiej odporności. Ważne jest, aby tuż po porodzie podawać cielętom dobrej jakości siarę.

Mechanizm budowania odporności na infekcje jest znany i szeroko opisany w literaturze naukowej.

Zadbaj o odpowiedni dobór preparatu mlekozastępczego do odchowu cieląt!

Zobacz naszą aktualną ofertę preparatów mlekozastępczych dla cieląt.

Brak produktów w koszyku